Välkommen till Biosfärområde Voxnadalen

Unescos biosfärområden - Lokal samverkan i ett globalt sammanhang för hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer. Både de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska perspektiven är inkluderade i hållbar utveckling. Friska och fungerande ekosystem utgör grunden för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden. För att komma hit krävs det att olika organisationer, myndigheter, lärosäten, företag, civilsamhället och enskilda individer arbetar tillsammans, både lokalt och globalt. Inom Unescos världsnätverk av biosfärområden är det just det som sker. Tillsammans med lokala och regionala aktörer testas lokala lösningar på olika hållbarhetsutmaningar, samtidigt som goda exempel och erfarenheter delas och sprids i Unescos världsomspännande nätverk.

Nytt i biosfärområdet

Karta över Biosfärområde Voxnadalen med illustrationer på djur och natur

Illustration över Biosfärområde Voxnadalen av Alf Forsblom, Järvsö Naturvårdsbild

Biosfärområde Voxnadalen med stöd från

Ovanåkers kommuns logotyp
Logotyp Ljsudals kommun
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan