Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens leder och samordnar bland annat:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
 • översiktlig planering av användning av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • energiplaneringen
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • bostadsanpassning
 • plan- och exploatering

Sammanträdesdagar 2019

 • 29 januari
 • 19 mars
 • 9 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 26 november

Sammanträdesdagar 2020

 • 11 februari
 • 17 mars
 • 7 april
 • 2 juni
 • 23 juni
 • 8 september
 • 29 september
 • 20 oktober
 • 24 november

Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 9.00 i kommunhusets sammanträdesrum A

Kontakt

Ordförande
Håkan Englund
Tfn: 0271-574 15
Mobil: 070-673 16 33
E-post hakan.englund@ovanaker.se

Kommunsekreterare
Kristoffer Baas
Tfn: 0271-570 77
E-post: kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-04 13.51

Tyck till om sidan